ZHENG SHAN XIAO ZHONG

$14.00

Zheng Shan Xiao Zhong leafs
Zheng Shan Xiao Zhong leafs Zheng Shan Xiao Zhong tea Zheng Shan Xiao Zhong box


Variety: ZHENG SHAN XIAO ZHONG
Origin: Tongmu Mountain, Fujian province, China
Production date: 2015
Net weight: 80 grams