DA HONG PAO b.

$14.00

Da Hong Pao leafs
Da Hong Pao leafs Da Hong Pao tea Da Hong Pao box


Variety: WUYI ROCK TEA
Origin: Wuyi Mountain, Fujian province, China
Production date: 2015
Net weight: 80 grams