BAI RUI XIANG

$115.00

Bai Rui Xiang leafs
Bai Rui Xiang leafs Bai Rui Xiang tea Bai Rui Xiang box


Variety: WUYI ROCK TEA
Origin: Wuyi Mountain, Fujian province, China 
Production date: 2016 
Net weight: 96 grams 
Pack contents: 12 bags, 8 grams each