GUI XIANG MI YUAN

$4,000.00

Gui Xiang Mi Yuan leafs
Gui Xiang Mi Yuan leafs Gui Xiang Mi Yuan tea Gui Xiang Mi Yuan box


Variety: ZHENG SHAN XIAO ZHONG 
Origin: Tongmu Mountain, Fujian province, China 
Production date: 2005
Net weight: 100 grams 
Pack contents: 20 bags, 5 grams each